ENDÜSTRİ OTURUMLARI

Yenilikçi İş Zekası Uygulamalarıyla Dijital Pazarlama Verilerinin Kullanılarak, Kendi Kendini Yöneten Akıllı Sistemler Geliştirilmesi

Yenilikçi İş Zekası Uygulamalarıyla Dijital Pazarlama Verilerinin Kullanılarak, Kendi Kendini Yöneten Akıllı Sistemler Geliştirilmesi

Oturumu Düzenleyen:
Dr. Bora Mocan, AdresGezgini 

Özet:  Bu projede, geri beslemeli kontrol ve optimizasyon algoritmalarının dijital pazarlama özelinde kullanılması sağlanmaktadır. Literatür incelediğinde dijital pazarlama alanında optimizasyon teknikleri genelde kullanılmakta olup, kontrol tekniklerinin bu alanda kullanılmadığı gözlenmiştir. Proje kapsamında; müşteri hikayelerinin modellenmesi konusunda yaşanabilecek problemler, bazı müşterilerin iş modellerinin ve teknik altyapılarının geliştirecek sisteme uygun olmaması, müşteri devamlılığı olmayan sektörlerde performans ölçümlerinin yetersiz veri nedeniyle sağlıklı olarak yapılamaması, otomasyon kriterlerinin belirlenmemesi nedeniyle akıllı karar sistemlerinin yanlış çıktılar üretmesi çözülmesi gereken temel zorluklardır.

Özgeçmiş: 1976’da İzmir’de doğmuştur. Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Doktora çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Mocan, AdresGezgini kurucu ortaklarındandır.  https://adresgezgini.com/ekibimiz/bora-mocan